Kle Society’s Life Members

K.L.E. Society’s Life Members

Dr. B. G. Desai
Dr. N. S. Mahantshetti
Dr. Ashok S. Shettar
Dr. S. S. Goudar
Dr. Mahadev D. Dixit
Dr. Preeti Karan Dodwad
Dr. Sharanabasava Chandrashekhar Pilli
Dr. J. M. Mallikarjunaiah
Shri. Shivanand Dattatray Shiragave
Dr. Mahadev T. Kurani
Shri. Prashanth K. Kohli
Smt. Sudha A. Reddy
Shri. Prakash R. Kadakol
Dr. Sunil S. Jalalpure
Shri Mahadev S. Baligar
Shri Prakash C. Patil