Executive Body

President

Shri. S. H. Koujalagi, B.Com., L.L.B., Ex-M.P.

BAILHONGAL- 591102

Vice President

Shri. S. S. Belagavi,

Shivaganga, 40, Vishveshwar Nagar, HUBLI.

Shri. B. S. Tatavati, B.A.

BAILHONGAL-591102 Dist.: Belgaum.

BOARD OF MANAGEMENT

NAME DESIGNATION
Dr. Prabhakar B. Kore Chairman
Shri Ashok G. Bagewadi Vice – Chairman
Shri Mahantesh M. Kavatagimath Member
Shri Amit P. Kore Member
Shri Shrishailappa Channappa Metgud Member
Shri Jayanand M. Munavalli Member
Shri Shankaranna Ishwarappa Munavalli Member
Shri Basavaraj R. Patil Member
Dr. Vishwanath I. Patil Member
Shri Y. S. Patil Member
Shri Anil Vijayabasappa Patted Member
Dr. Virupaxi S. Sadhunavar Member
Shri Shivanand D. Shiragave Member
Dr. M. T. Kurani Member
Dr. Sudha A. Raddi Member
  K.L.E. Society’s Life Members
Dr. B. G. Desai
Dr. N. S. Mahantshetti
Dr. Ashok S. Shettar
Dr. S. S. Goudar
Dr. Mahadev D. Dixit
Dr. Preeti Karan Dodwad
Dr. Sharanabasava Chandrashekhar Pilli
Dr. J. M. Mallikarjunaiah
Shri. Shivanand Dattatray Shiragave
Dr. Mahadev T. Kurani
Shri. Prashanth K. Kohli
Smt. Sudha A. Reddy
Shri. Prakash R. Kadakol
Dr. Sunil S. Jalalpure
Shri Mahadev S. Baligar
Shri Prakash C. Patil
  Executive Committee Members
Shri. Y. S. Patil Chairman
Shri Shankaranna Ishwarappa Munavalli Member
Prof. B. Jayasimha Member
Dr. J. M. Mallikarjunaiah Member-Secretary
  Local Governing body
Shri. G. Shankar Goud, Member
Smt. Shalini Patil, Member
Shri. Prabhuling K. Navadagi Invitee
Dr. J. M. Mallikarjunaiah Member-Secretary

WhatsApp chat