Executive Body

 

President

Shri. S. H. Koujalagi, B.Com., L.L.B., Ex-M.P.

BAILHONGAL- 591102

Vice President

Shri. S. S. Belagavi,

Shivaganga, 40, Vishveshwar Nagar, HUBLI.

Shri. B. S. Tatavati, B.A.

BAILHONGAL-591102 Dist.: Belgaum.

SECRETARY

Dr. B.G. Desai

CO-ORDINATOR

Dr. (MRS.) Peethi Karan Dodwad, M.D.S KLE English Medium School

Dr. B.C. Bannur, M.Com., Ph.D

OFFICE BEARERS

NAME DESIGNATION
Shri. Mahantesh S. Koujalgi President
Shri. Basavaraj S. Tatawati Vice President
 

MEMBERS OF THE BOARD OF MANAGEMENT

NAME DESIGNATION
Dr. Prabhakar B. Kore Chairman
Shri Ashok G. Bagewadi Vice – Chairman
Shri Mahantesh M. Kavatagimath Member
Shri Amit P. Kore Member
Shri Shrishailappa Channappa Metgud Member
Shri Jayanand M. Munavalli Member
Shri Shankaranna Ishwarappa Munavalli Member
Shri Basavaraj R. Patil Member
Dr. Vishwanath I. Patil Member
Shri Y. S. Patil Member
Shri Anil Vijayabasappa Patted Member
Dr. Virupaxi S. Sadhunavar Member
Shri Shivanand D. Shiragave Member
Dr. M. T. Kurani Member
Dr. Sudha A. Raddi Member
Shri. Praveen A. Bagewadi Member
 

NOMINATED LIFE MEMBERS

NAME DESIGNATION
Dr. Preeti K. Doddwad Member
Shri. Shivanand D. Shiragave Member
Dr. Sudha A. Raddi Member
Dr. B . G. Desai Secretary
Dr. N. S. Mahantshetti
Dr. Ashok S. Shettar
Dr. S. S. Goudar
Dr. Mahadev D. Dixit
Dr. Sharanabasava Chandrashekhar Pilli
Dr. J. M. Mallikarjunaiah
Dr. Mahadev T. Kurani
Shri. Prashanth K. Kohli
Shri. Prakash R. Kadakol
Dr. Sunil S. Jalalpure
Shri Mahadev S. Baligar
Shri Prakash C. Patil
 

BOARD OF LIFE MEMBERS

NAME
Dr. Preeti K. Doddwad
Shri. Shivanand D. Shiragave
Dr. Sudha A. Raddi
Dr. Prakash R. Kadakol
Dr. Sunil S. Jalalpure
Shri. Mahadev S. Baligar
Shri. Anil K. Patil
Shri. Shidramappa I. Kundagol
Dr. Prasad B. Rampure
Dr. Deepa C. Metgud
Dr. Shivayogi M. Hugar
Shri. Bharamappa S. Ambi
Shri. Sheetal G. Nanjappanavar
Dr. Santosh D. Patil
Dr. Sathisha M.P
Shri. Vijay Kumar A.S
 

EXECUTIVE Committee MEMBERS

NAME DESIGNATION
Shri. S.C. Metgud Chairman
Shri. Y.S. Patil Member
Shri Shankaranna Ishwarappa Munavalli Member
Shri. J. M. Munavalli Member
Dr. B. Jayasimha Member
Shri. D. B. Solapure Invitee
Dr. J. M. Mallikarjunaiah Member Secretary
 

LOCAL GOVERNING BODY

NAME DESIGNATION
Shri. Prabhuling K. Navadagi Chairman
Smt. Poonam Patil Member
Shri. G. Shankar Goud Invitee
Smt. Shalini Patil, Member
Dr. J. M. Mallikarjunaiah Member-Secretary